(1)
Yılmaz, O. Şerhin Metninden Metnin Şerhine: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar V. BURANA 2023, 1, 23-31.