Yılmaz, O. (2023). Şerhin Metninden Metnin Şerhine: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar V. BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1), 23–31. https://doi.org/10.5281/zenodo.8102496