Yılmaz, Ozan. 2023. “Şerhin Metninden Metnin Şerhine: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar V”. BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (1):23-31. https://doi.org/10.5281/zenodo.8102496.