Yılmaz, O. (2023) “Şerhin Metninden Metnin Şerhine: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar V”, BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1), ss. 23–31. doi: 10.5281/zenodo.8102496.