[1]
O. Yılmaz, “Şerhin Metninden Metnin Şerhine: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar V”, BURANA, c. 1, sy 1, ss. 23–31, Haz. 2023.