Yılmaz, O. “Şerhin Metninden Metnin Şerhine: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar V”. BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi, c. 1, sy 1, Haziran 2023, ss. 23-31, doi:10.5281/zenodo.8102496.