Yılmaz, Ozan. “Şerhin Metninden Metnin Şerhine: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar V”. BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1, no. 1 (Haziran 30, 2023): 23–31. Erişim Şubat 24, 2024. https://buranadergisi.com/index.php/pub/article/view/3.