Dergi Hakkında

BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2980-2873), 2022'de kurulmuş ve 2023'te yayın hayatına başlamış bilimsel, uluslararası, hakemli, elektronik bir dergidir.

Amaç

BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Türk dünyasının dil, tarih, edebiyat ve kültür alanlarında nitelikli, özgün, bilimsel ve etik kurallara uygun yayınlar yapmayı, açık erişim politikası ile bilim dünyasına katlı sunmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda hem ulusal hem de uluslararası alanda hazırlanmış Türk toplulukları hakkındaki akademik çalışmalar kabul edilmektedir.

Kapsam

BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi, farklı Türk topluluklarının Türkoloji alanındaki nitelikli, bilimsel çalışmalarını yayımlamayı amaçlamakla birlikte sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla da yakın ilişki içerisindedir. Dergi, Türkoloji ile bağlantılı olan sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki Araştırma, Derleme, Çeviri, Kitap Tanıtımı, Olgu Sunumu gibi makalelere yer vermektedir.

Yayın Tarihleri

2023 yılından itibaren 30 Haziran ve 30 Aralık’ta yayım yapacak olan derginin Haziran sayısı için makale son kabul tarihi 1 Mayıs, Aralık sayısı için makale son kabul tarihi 1 Kasım’dır. 

Yayın Dilleri

BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi; Türkoloji ile ilgili ilmî çalışmaları Türkiye Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk lehçeleri (Özbek Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi); İngilizce ve Rusça kabul etmektedir.

Konu Kategorisi
Sosyal Bilimler: Kültür
Beşeri Bilimler: Dil, Edebiyat, Tarih
Anahtar Kelimeler
Dil, Edebiyat, Kültür, Tarih