Amaç ve Kapsam

Amaç

BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Türk dünyasının dil, tarih, edebiyat ve kültür alanlarında nitelikli, özgün, bilimsel ve etik kurallara uygun yayınlar yapmayı, açık erişim politikası ile bilim dünyasına katlı sunmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda hem ulusal hem de uluslararası alanda hazırlanmış Türk toplulukları hakkındaki akademik çalışmalar kabul edilmektedir.

Kapsam

BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi, farklı Türk topluluklarının Türkoloji alanındaki nitelikli, bilimsel çalışmalarını yayımlamayı amaçlamakla birlikte sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla da yakın ilişki içerisindedir. Dergi, Türkoloji ile bağlantılı olan sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki Araştırma, Derleme, Çeviri, Kitap Tanıtımı, Olgu Sunumu gibi makalelere yer vermektedir.