Editör Kurulu

Baş Editör

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Gün, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara/Türkiye

Alan Editörleri

Edebiyat: Prof. Dr. Hakan Taş, Marmara Üniversitesi, İstanbul/Türkiye

Dil: Dr. Öğr. Üyesi Recep Yürümez, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara/Türkiye

Kültür: Dr. Öğr. Üyesi M. Safa Karataş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas/Türkiye

Tarih: Dr. Aykut Kar, İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul/Türkiye

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Cihan Özdemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik/Türkiye

Prof. Dr. Ersen Ersoy, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya/Türkiye

Prof. Dr. Fatih Başpınar, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya/Türkiye

Prof. Dr. Hamza Çakır, Erciyes Üniversitesi, Kayseri/Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik/Türkiye

Prof. Dr. Kasımcan Sadıkov, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi, Taşkent/Özbekistan

Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun/Türkiye

Prof. Dr. Musa Duman, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul/Türkiye

Prof. Dr. Nadirhan Hasan, Özbekistan Bilimler Akademisi, Taşkent/Özbekistan

Prof. Dr. Nergis Biray, Pamukkale Üniversitesi, Denizli/Türkiye

Prof. Dr. Önal Kaya, Emekli, Antalya/Türkiye

Prof. Dr. Rüştü Yeşil, Sakarya Üniversitesi, Sakarya/Türkiye

Prof. Dr. Turan Karataş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara/Türkiye

Prof. Dr. Üzeyir Aslan, Marmara Üniversitesi, İstanbul/Türkiye

Prof. Dr. Vedat Ceyhun Uyğur, Pamukkale Üniversitesi, Denizli/Türkiye

Prof. Dr. Yusuf Doğan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas/Türkiye

Doç. Dr. Anisa Bikbulatova, Kırgız Millî Üniversitesi, Bişkek/Kırgızistan

Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu/Türkiye

Doç. Dr. İlker Tosun, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli/Türkiye

Doç. Dr. Metanet Abbasova,  AMEA Folklor Enstitüsü, Bakü/Azerbaycan

Doç. Dr. Ömer Aksoy, Trakya Üniversitesi, Edirne/Türkiye

Doç. Dr. Ömer Çakın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun/Türkiye

Doç. Dr. Rihsitilla Alimuhamedov, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi, Taşkent/Özbekistan

Doç. Dr. Taalaybek Abdiyev, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek/Kırgızistan

Dr. Öğr. Üyesi Aidyn Zhalmyrza, L. N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi, Astana/Kazakistan

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Heyderi, The Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Kazvin/İran

Dr. Khairulla Massadikov, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan/Kazakistan

Dr. Monire Akbarpouran, INRS (Urbanisation, Culture, Société), Montreal/Kanada

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Orçan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara/Türkiye

Prof. Dr. Secaattin Tural, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul/Türkiye

Doç. Dr. Kemal Göz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman/Türkiye

Doç. Dr. Mustafa Öztürk, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin/Türkiye

Doç. Dr. Rıza Sadeği Şehper, İslami Azad Üniversitesi, Hemedan/İran

Doç. Dr. Selma Sol, Trakya Üniversitesi, Edirne/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Döne Arslan, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Saıdbek Boltabayev, Karabük Üniversitesi, Karabük/Türkiye (Özbekistan Temsilcisi)

Dr. Çıngız Begimtay, Kazakistan Millî Akademik, Astana/Kazakistan

Dr. Kerim Sarıgül, Gazi Üniversitesi, Ankara/Türkiye

Dr. Mirzat Rakımbek Uulu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek/Kırgızistan

Dr. Mustafa Sait Aslan, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu/Türkiye

Dr. Ulanbek Alimov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek/Kırgızistan

Yabancı Dil Editörleri

İngilizce: Dr. Öğr. Üyesi İrfan Arık, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir/Türkiye

Rusça: Öğr. Gör. Natalya Santo, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara/Türkiye

Türk Lehçeleri Dil Editörleri

Türkiye Türkçesi Dil Editörü
Dr. Adil Aktaş, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek/Kırgızistan

Özbek Türkçesi Dil Editörü
Dr. Öğr. Üyesi Saıdbek Boltabayev, Karabük Üniversitesi, Karabük/Türkiye

Kazak Türkçesi Dil Editörü
Dr. Çıngız Begimtay, Kazakistan Millî Akademik, Astana/Kazakistan

Kırgız Türkçesi Dil Editörü
Doç. Dr. Kemal Göz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman/Türkiye

Azerbaycan Türkçesi Dil Editörü
Uzman Lale Bedirova, Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü, Bakü/Azerbaycan