İntihal Politikası

BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler, dergi editörlüğü tarafından iThenticate intihal programıyla taranmaktadır. Ancak gönderilen makalelerin çift taraflı olarak kontrolünün sağlanması açısından makalelerin yazarlar tarafından (Turnitin, iThenticate, İntihal.net vb.) intihal programlarından birinden taranması ve tarama sonucunun makaleyle birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Her iki rapor sonucunda benzerlik indeksinin kaynakça hariç en çok %20 olması gerekmektedir. Bu oranın üstündeki makaleler dergiye kabul edilmeyecektir.