Yayıncı

Dr. Öğr. Üyesi Recep Yürümez, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara/Türkiye

Dr. Faruk Gün, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek/Kırgızistan