Açık Erişim Politikası

BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi; uluslararası, hakemli ve elektronik bir dergidir.

Dergimizde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.

Bunları yapmakta özgürsünüz:

* Paylaş - eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.

* Uyarla - karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et

* Her türlü amaç için, ticari amaç da dâhil

* Lisans şartlarını yerine getirdiğiniz sürece, lisans sahibi bu özgürlükleri (belirtilen hakları) iptal edemez.

Aşağıdaki şartlar altında:

* Atıf - uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.

* Ek sınırlamalar yoktur - Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.