Arşiv Politikası

BURANA – Türkoloji Araştırmaları Dergisi’nin baş editörü, yayınlanan makalelerin güvenli bir şekilde arşivlenmesini sağlar. BURANA – Türkoloji Araştırmaları Dergisi, yayınladığı makaleleri açık erişim esasına göre yazar veya yazarların herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın elektronik arşivlere gönderir ve tam erişime açık hâle getirir. Yazar veya fon sağlayan kuruluş, yazarın kabul edilen makalesinin bir kopyasını arşiv sitelerine yükleyebilir. BURANA – Türkoloji Araştırmaları Dergisi, yazar lisansı, yalnızca ticari olmayan kullanım için makalenin kaynağına atıfta bulunarak (tam bir alıntıyla) yeniden kullanıma izin verir.

BURANA – Türkoloji Araştırmaları Dergisi, tüm makalelerini CC BY 4.0 Creative Commons lisansı kapsamında açık erişimli tutmayı ve tam metin içeriğini arşiv platformlarında ve https://www.buranadergisi.com/index.php/pub/issue/archive web sitesinde depolamayı taahhüt etmektedir.

Arşiv Politikası: LOCKSS

Depo Politikası: Dergi Web Sitesi

BURANA – Türkoloji Araştırmaları Dergisi’nin arşiv politikası aşağıda belirtildiği şekildedir:

* BURANA – Türkoloji Araştırmaları Dergisi, kalıcı arşivler oluşturulmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır.

* BURANA – Türkoloji Araştırmaları Dergisi, makale yazarlarına, kendilerine ait olan makalenin yazarın kişisel web sitesi ya da kurumsal sayfalarında arşivlemesine ve/veya yayınlandıktan sonra kurumsal bir havuzda arşivleme için makalenin nihai yayınlanmış sürümünün kullanılmasına izin vermektedir.

* Yazarlar, makalelerini halka açık ve/veya ticari konu tabanlı arşivlerde kendi kendilerine arşivleyebilirler. Ambargo süresi yoktur ancak yayınlanan kaynak belirtilmeli ve derginin ana sayfasına veya makalelerin DOI’sine bir bağlantı verilmelidir.

* Yazarlar, makalenin çıktısını PDF belgesi olarak indirebilirler. Yazarlar, makalenin kopyalarını meslektaşlarına herhangi bir ambargo olmaksızın gönderebilirler.

* BURANA – Türkoloji Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan makaleler, derginin web sitesinde arşivlenmektedir.

Dergide Yayımlanan Versiyon

Yayım Türü: Açık Erişim

OAI: https://www.buranadergisi.com/index.php/pub/oai

LOCKSS: https://www.buranadergisi.com/index.php/pub/gateway/lockss

CLOCKSS: https://www.buranadergisi.com/index.php/pub/gateway/clockss

RSS: https://www.buranadergisi.com/index.php/pub/gateway/plugin/WebFeedGatewayPlugin/rss2

Ambargo Süresi: Yok

Açık Erişim Lisansı: CC BY 4.0

Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.

Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Kurumsal Arşiv, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Politika Koşulları: Atıf ve alıntı standartlarına uyularak dergiye atıf yapılmalıdır veya DOI ile yayının sürümüne bağlanmalıdır.

Hakem Süreci Sonunda Kabul Edilen Versiyon

Ambargo Süresi: Yok

Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.

ORCID: Evet

ORCID, yazarları benzersiz şekilde tanımlayan alfasayısal bir koddur. Bu sebeple BURANA – Türkoloji Araştırmaları Dergisi, ORCID’lerin makale meta verilerinde bulunmasını zorunlu tutmaktadır.