Hakem Rehberi

BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi’nde kör hakemlik sistemi uygulanır. Tarafsız bir değerlendirilmenin yapılabilmesi için hakemlere gönderilen yazılarda yer alan yazar, kurum vb. gibi bilgilere yer verilmez.

Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak yazının yayın kurallarına uygunluğu yönüyle incelenir. Yayın kurallarına uygun olan yazılar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Editörün ön değerlendirmesinden geçen yazılar, alan editörlerine aktarılır ve alan editörleri tarafından alanında uzman iki hakeme yönlendirilir. İki hakemden de olumlu/yayımlanabilir raporu almış ve düzeltme istenen yazılarda, hakemlerin raporları doğrultusunda alan editörleri vasıtasıyla yazarlarla irtibata geçilir. Yazarlardan hakemlerin istediği düzeltmeleri yaparak en geç 15 gün içinde yazıyı tekrar göndermesi talep edilir.

Hakemlerin ikisinden de yayımlanamaz raporu alan yazıların yayımlanamayacağı hakem raporları eklenerek yazı sahibine bildirilir. Hakemlerden birinden olumlu diğerinden olumsuz rapor gelmesi hâlinde üçüncü hakemin görüşüne başvurulur. Üçüncü hakemin görüşüne göre yazılar kabul/ret edilir.

Hakemlerden yazıların 30 gün içinde değerlendirmeleri istenir. 30 günlük sürenin bitmesi durumunda hatırlatma mesajı gönderilir ve 10 günlük ek süre verilir. Bu süre sonunda değerlendirmeye cevap vermeyen hakemin yerine başka bir hakem ataması gerçekleştirilir.