Doçentlik Şartlarına Göre Burana Dergisi

2023-08-19

BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanan makaleler, yeni değişen doçentlik şartları kriterlerine göre "Uluslararası Makale" kısmının "d) Diğer uluslararası indekslerde taranan dergide yayımlanmış makale (5 puan)" kapsamındadır.