Editör Değişimi

2023-09-29

Dergi yönetim kurulu kararına göre şeffaflık ilkesi kapsamında 26.09.2023 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen dillerde editör değişimine karar verilmiştir.

Kültür alan editörlerimizden Prof. Dr. Mustafa Orçan'ın yerine Dr. M. Safa Karataş; İngilizce dil editörlüğü görevine Öğr. Gör. Saliya Vayskanova'nın yerine Dr. Öğr. Üyesi İrfan Arık; Rusça dil editörlüğü görevine Öğr. Gör. Saliya Vayskanova'nın yerine Öğr. Gör. Natalya Santo; Kırgız Türkçesi dil editörlüğü görevine Öğr. Gör. Murat Bayır'ın yerine Doç. Dr. Kemal Göz; Türkiye Türkçesi dil editörlüğü görevine Arş. Gör. Mehmet Tuncer'in yerine Dr. Adil Aktaş; Azerbaycan Türkçesi dil editörlüğü görevine Uzman Ehsan Kasımhani'nin yerine Uzman Lale Bedirova görevlendirilmiş bulunmaktadır.