Türkçenin Öğretimine Dair Avrupa'da Yazılan İlk Dönem Eserlerine Bir Örnek: Paræmiæ Locmani Sapientis (Lokman Hekim’den Meseller)


Özet Görüntüleme: 72 / PDF İndirme: 42

Yazarlar

  • Ünal Aldemir Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10428416

Özet

Kitap İnceleme

Referanslar

Dilâçar, A. (1970). 1612’de Avrupa’da yayımlanan ilk Türkçe gramerinin özellikleri. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 18, 197-210.

Duman, M. (2012, Kasım 5-6). Uluslararası Türkçenin batılı elçileri sempozyumu açılış konuşması [Sözlü Sunum]. Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye.

Erpenii, T. (1613). Grammatica Arabica. In Officina Raphelengiana.

İnce, Y. ve Akça, B. (2017). Osmanlı döneminde Latin harfleriyle Türkçe yazılan eserler ve yazarları. Erdem, 0(73), 5-42.

Kallek, C. (1995), Erpenius, Thomas. TDV İslâm Ansiklopedisi (Cilt 11, s. 306.). TDV.

Kartallıoğlu, Y. (2021). Osmanlı konuşma dili. Türk Dil Kurumu.

Kartallıoğlu, Y. (2022). Stambol’dan İstanbul’a: Osmanlı Türkçesi telaffuz kayıtları. Türk Dil Kurumu.

Topuzoğlu, T. R. (1992). Bedwell, William. TDV İslâm Ansiklopedisi (Cilt 5, s. 338-339). TDV.

Tóth, H. (2019). Thirty years in the service of the Habsburgs: Insight into the devoted work of the Turkısh dragoman (interpreter) Johann Adam Lachowıtz (1678–1709) Fons-Forráskutatás És Történetı Segédtudományok. In Press.

Tulum, M. (2011). 17. yüzyıl Türkçesi ve söz varlığı. Türk Dil Kurumu.

URL-1: Paræmiæ Locmani Sapientis. (1703). 10 Kasım 2023’te https://archive.org/details/bub_gb_BOjCb0gQhv0C/page/n3/mode/2up adresinden edinilmiştir.

URL-2: Grammatica Arabica. (1613). 10 Kasım 2023’te https://books.google.com.tr/books?id=OQ5cAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false adresinden edinilmiştir.

URL-3: Locmani Sapientis Fabulae. (1615). 10 Kasım 2023’te https://books.google.com.tr/books?id=aqJFAAAAcAAJ&pg=PP1&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false adresinden edinilmiştir.

Yağmur, Ö. (2014). Erken dönem Türkçe transkripsiyon metinleri ve bunların dil araştırmaları açısından önemi. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 0(4), 201-217.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Aldemir, Ünal. (2023). Türkçenin Öğretimine Dair Avrupa’da Yazılan İlk Dönem Eserlerine Bir Örnek: Paræmiæ Locmani Sapientis (Lokman Hekim’den Meseller). BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(2), 125–129. https://doi.org/10.5281/zenodo.10428416

Sayı

Bölüm

Makaleler