İran’ın Markazi İliyle İlgili İş Şarkılarının Kültürel Ekoloji Teorisi Vurgusuyla Karşılaştırmalı İncelemesi


Özet Görüntüleme: 87 / PDF İndirme: 34

Yazarlar

  • Peymaneh Pajooheshfar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10437787

Anahtar Kelimeler:

İran, Merkezi İli, Kültürel Ekoloji, İş Şarkıları, Ritüel

Özet

Biyolojik ve kültürel etkileşimin incelenmesi, kültürün farklı alanlarıyla ilgili konuların açıklanmasında sosyal bilim araştırmacılarına rehberlik eder. Bu makale şu sorulara cevap aramaktadır: İnsan ve çevre ilişkisinden etkilenen kültürel ve ekonomik alanlar nelerdir? bunlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Bu yerleşim yerlerindeki inanç ekolojisi, hangi çevresel faktörlerle değişir? Çevresel durumlar hangi toplumsal değerleri, biyolojik ve kültürel yaşam tarzlarını ortaya çıkarır? Bu sorular çevresinde farklı etnik grupların biyolojik ve kültürel sentezlemelere gittiği ya da var olan kültürel unsurlarına farklı ya da yeni özellikler kazandırdığı görülmektedir. Bu makaledeki veriler, saha araştırmasının yanı sıra daha önce bölgede yapılan görsel ve sözel kayıtlardan ve literatür taramasıyla elde edilen yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Komican, Hondab, Meygan, Encedan ve birkaç diger bölgeleri örneklem olarak seçilmiştir. Derleme bölgeleri belirlenirken bölgelerin farklı çevresel özelliklere sahip olmasının yanı sıra kaynak kişilerin farklı etnik gruplardan oluşmasına dikkat edilmiştir. Araştırma süreci, her bölgenin kendine özgü çevresel faktörlerinin kültürel ekolojistlerin fikirlerinden yararlanılarak açıklanabilecek bir dizi değişiklik oluşturduğunu göstermektedir. Çevresel faktörler, kültürel birikim üzerinde anlamlı etkilere sahiptir; inançların, şiirlerin, ritüellerin, ekonomik takas araçlarının ekolojik kültürle sıkı bir bağ içinde olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, araştırılan üç bölgenin inanç ve törenleri üzerinde çevrenin etkisinin yüksek olduğu ve daha fazla araştırılabileceği, ancak iş şarkılarında bu etkinin daha az olduğu sonucuna varılmıştır.

Referanslar

Abubakri, Sh. (2020). Taraneha-ye kar dar mantaghe-ye Mokrian. Farhang-e Mardom-e Iran, (63), 131-154.

Aghakhani Bizhani, M. and Mohammadi Fesharki, M. (2020). Tahlil-e karkardha-ye ejtemai-ye ainha va jashnha dar Shahname bar asas-e nazariye-ye dorkim. Jastarha-ye Novin-e Adabi, (210), 25-46. DOI: 10.22067/JLS.2020.39339

Arianpour, A. H. (2001). Jame’eshenasi-ye honar. Nashr-e Gostardeh.

Bates, D. and Plag, F. (2003). Ensanshenas-ye farhangi (M. Salasi Translated.). Nashr-e Elmi.

Dehgan, E. (2016). Tarikh-e Arak. Nashr-e Zarrin va Simin.

Hanif, M. (2007). Avah-ye kar-e aghvam va hambastegi-ye melli. Farhang-e Mardom-e Iran, (11), 37-49.

Fakuhi, N. (2003). Tarikh-e andishe va nazariyeha-ye ensanshenasi. Nashr-e Ney.

Farrokhnia, R. (2005). Raveshha, ruykardha va dadeha dar mardomshenasi. Nashr-e Booali Sina.

Hoseini Abyaraki, S. A. and Amini, H. (2021). Avaha va sorudeha-ye kar dar farhang-e amme-ye Kermanshah. Faslname-ye Takhassosi-ye Adabiyat-e Farsi, (16), 54-57. DOI: doi.org/10.22054/qjik.2023.70671.1339

Mahjoub, M. (2003). Adabiyat-e amiyane-ye Iran, majmue maghalati darbare-ye afsaneha va adab va rosum-e mardom-e Iran 2. Nashr-e Cheshmeh.

Mirshokraei, M. (1999). Chay dar Iran, pajoohesh-e mardomshenakhti. Nashr-e Miras-e Farhangi-ye Iran.

Mirzai, S. (2003). Kavoshi darbare-ye vizhegiha-ye farhangi va eghtesadi-ye Kabutarkhaneha-ye Ostovaneishekl. Name-ye Ensanshenasi, (8), 115-139.

Mofakham, P. (1960). Farhang-e abadiha-ye Iran. Nashr-e Ferdosi.

Mohammadi, F. (1999). Barresi-ye mardomshenakhti-ye rusta-ye Javersian ba tekye bar janbeha-ye farhangi va ejtemai [Master’s thesis, University of Arak].

Mohamadpour, M. A. and Baba Safari, A. A. (2020). Barresi va tahlil-e darunmaye-ye kar dar taraneha-ye mahalli. Faslname-ye Takhassosi-ye Adabiyat-e Mardom-e Iran, (23), 23-39.

Moin, M. (1957). Miras-e Iran. Nashr-e Elmi va Farhangi.

Noban, M., Rashidi, N. and Yarmohammadi, H. (2003). Mardomnegari-ye Delijan. Nashr-e Miras-e Farhangi-ye Iran.

Orojlu, F. (2009). Jelveha-ye mashaghel dar tarikh va adabiyat-e Iran ba takid bar farhang-e ostan-e Markazi. Nashr-e Seda va Sima-ye Ostan-e Markazi.

Pajooheshfar, P. (2023). Bumshenasi-ye farhangi-ye ostan-e Markazi. Nashr-e Sokhan-e Daneshjoo.

Riviere, C. (2005). Ensanshenasi-ye siyasi (N. Fakuhi Translated.). Nashr-e Ney.

Sharon, J. (2003). Dah porsesh az didgah-e jame’eshenasi (M. Saboury Translated.). Nashr-e Ney.

White, L. (2000). Takamol-e farhang (F. Majidi Translated.). Nashr-e Dashtestan.

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Pajooheshfar, P. (2023). İran’ın Markazi İliyle İlgili İş Şarkılarının Kültürel Ekoloji Teorisi Vurgusuyla Karşılaştırmalı İncelemesi. BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(2), 101–117. https://doi.org/10.5281/zenodo.10437787

Sayı

Bölüm

Makaleler