Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Setinde Halk Bilimi ve Halk Edebiyatı Unsurlarının Kullanımı


Özet Görüntüleme: 215 / PDF İndirme: 139

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8102520

Anahtar Kelimeler:

Yabancı Dil, Türkçe Öğretimi, Halk Bilimi, Halk Edebiyatı

Özet

Dil, bir milletin kendi arasında iletişim aracı olmakla beraber ait olduğu toplumun kültürünü, folklorunu ve edebiyatını da yansıtma aracıdır. Dil öğretimi dört temel becerinin sağlanmasıyla oluşmaktadır. Bu dört temel beceri olan okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de önemli bir basamaktır. Öğrenciler dört temel beceriyi öğrenirken aynı zamanda Türk kültürünü de öğrenmektedirler.

Dil öğretiminde kültürel ögelerin aktarılmasının ne kadar önlemli bir husus olduğu bu konuda yapılan çalışmalarda göz önüne serilmiştir. Yabacı dil öğretiminde dil öğretiminin yanında kültür aktarımı konusuna da gereken önem verilmelidir. Aksi hâlde öğrenci o dili tam anlamıyla öğrenmemiş olacaktır. Bu doğrultudan yola çıkılarak bu makalede Yeni Hitit Türkçe Öğretim Seti’nin Yeni Hitit 1(A1-A2), Yeni Hitit 2 (B1) ve Yeni Hitit 3 (B2-C1) ders kitapları incelenerek ünite başlıkları, okuma metinleri, dinleme metinleri ve diğer etkinliklerde yer verilen halk bilimi ve halk edebiyatı unsurları tespit edilmeye çalışılmıştır.

Dil öğretimi sadece iletişim kurmayı sağlayan dört temel becerinin öğretilmesi değil, aynı zamanda bir kültür aktarımıdır. Dil öğrenilirken o milletin kültürü de öğrenilmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders materyalleri hazırlanırken bu hususa dikkat edilmelidir. Derslerde kullanılan materyallerin Türk dilinin yanında masal, efsane, geleneksel oyun, halk hikâyesi, şiir vb. türlerin yanı sıra gelenek ve görenekler, yemekler, giyim‐kuşam gibi Türk kültürünü yansıtan görsellere ve metinlere yer verilmelidir. Ders materyallerini bu tür görsel ve metinlerle zenginleştirmek öğretilen dilin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır.

Referanslar

Çakır, İ. (2011).Yabancı Dil Öğrenme Ortamlarında Kültürün Rolü. Milli Eğitim Dergisi Cilt 41, Sayı 190, 2011, 248 - 255,

Doğru, M. ve Kaplan, H. (2017), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Türk Halkbilimi Ve Türk Halk Edebiyatı Unsurlarının Kullanımı: İstanbul Türkçe Öğretim Seti Örneği. Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Tarihin Peşinde, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Ergin, M. (2005), Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Basım, Yayım, Tanıtım, İstanbul.

Göçer, A. (2009). Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Uygulamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma. Dil Dergisi. (145). 28-47.

Korkmaz, Z. (2002). Türk Diline Gönül Verenler. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 4(1). 1-11.

Kurt, C., Aygün, E. N. ve Leblebici, E. (2010), Yeni Hitit Türkçe Öğretim Seti, Ankara Üniversitesi, TÖMER, Ankara.

Türk Dil Kurumu. (2011). Yayım. Türkçe Sözlük. Ankara Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Özer, M. Şirin. (2023). Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Setinde Halk Bilimi ve Halk Edebiyatı Unsurlarının Kullanımı. BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1), 13–22. https://doi.org/10.5281/zenodo.8102520

Sayı

Bölüm

Makaleler